ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

(Cập nhật ngày 25 tháng 12 năm 2015)


1.      Giới thiệu

1.1    Chúng tôi là Công ty TNHH Vải Mây (sau đây gọi là MÂY) – GCNĐKDN số: 0312278459, địa chỉ đăng ký tại  496/83 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, giao dịch qua trang web http://www.mayfabrics.com (sau đây gọi là trang Web) và địa chỉ đăng ký trừ khi được quy định khác. 

1.2    Trang này, cùng với những văn bản được đề cập trong đó, cho Khách hàng biết về điều khoản và điều kiện (các Điều Khoản và Điều Kiện này) áp dụng cho các sản phẩm mà MÂY cung cấp theo yêu cầu mua hàng của Khách hàng trên trang Web. Khi đồng ý đặt mua hàng, Khách hàng đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này. Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do Khách hàng đề ra. Bất cứ điều kiện nào Khách hàng gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ. 

 

2.      Quy định về Khách hàng

Để mua hàng ở MÂY, Khách hàng phải từ 18 tuổi trở lên và sở hữu thẻ tín dụng ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ được phát hành bởi ngân hàng mà MÂY chấp nhận (trong trường hợp thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng). 

 

3.      Giới hạn phạm vi cung cấp sản phẩm:

-       Việc đặt hàng trên trang Web sẽ được thực hiện 24/24, trừ khi bị gián đoạn trong trường hợp phát sinh sự cố như tắc nghẽn hệ thống thông tin liên lạc, thay đổi, hỏng hóc hay lỗi kiểm tra bảo dưỡng thiết bị thông tin… của máy tính.

-       Sản phẩm sẽ được giao hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

-       Các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc chăm sóc khách hàng được thực hiện từ 8:00 – 17:00 các ngày làm việc trong tuần, trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

4.      Đơn hàng & Hợp đồng

4.1    Khi đặt hàng, Khách hàng phải tạo tài khoản cá nhân trên trang Web, thực hiện theo hướng dẫn trên trang Web về cách đặt hàng và đưa ra thay đổi cho những đơn hàng kế tiếp trước khi gửi tới trang Web.

4.2    Khi đặt hàng, Khách hàng sẽ được thông báo trên trang Web những chi phí phải trả, bao gồm giá sản phẩm, những chi phí liên quan đến việc mua sản phẩm như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác. MÂY cố gắng hết sức để đảm bảo rằng giá cả MÂY đưa ra là chính xác, nhưng giá trị đơn hàng của Khách hàng sẽ được MÂY xác nhận lại vì đó là một phần của thủ tục chấp nhận đơn hàng của MÂY. Nếu giá của đơn hàng thay đổi trước khi MÂY chấp nhận đơn hàng của Khách hàng, MÂY sẽ liên lạc với Khách hàng để xác nhận rằng Khách hàng vẫn muốn tiếp tục mua hàng ở mức giá đã sửa đổi. Trừ khi có quy định khác trên trang Web, mọi chi phí sẽ được trả bằng đồng Việt Nam.

4.3    Khi Khách hàng gửi đơn hàng trên trang Web, Khách hàng đã đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này tại thời điểm đặt hàng. Khách hàng có trách nhiệm xem lại những Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng. Đơn hàng của Khách hàng sẽ có hiệu lực như là một lời chào hàng cho đến khi MÂY phát hành Xác Nhận Đơn Hàng hoặc, nếu sớm hơn, khi MÂY nhận được thông báo hủy đơn hàng của Khách hàng.

4.4    MÂY có quyền từ chối thực hiện đơn hàng trong một số trường hợp xét thấy khả năng rủi ro cao, đặc biệt là trong thanh toán trực tuyến. Trong những trường hợp này, MÂY sẽ hoàn tiền cho khách hàng theo phương thức khách hàng đã sử dụng để đặt hàng và thanh toán. MÂY có quyền cung cấp/hoặc không cung cấp lý do cho những trường hợp này. 

4.5    Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm MÂY chính thức chấp nhận đơn hàng của Khách hàng. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho Khách hàng qua email, dưới hình thức văn bản tên là “Xác Nhận Đơn Hàng” nói rõ là MÂY chấp nhận đơn hàng của Khách hàng. Xác Nhận Đơn Hàng của MÂY sẽ có hiệu lực khi nó được gửi bởi MÂY. Cho đến lúc chấp nhận đơn hàng của Khách hàng, MÂY có quyền từ chối tiến hành đơn hàng và Khách hàng có quyền hủy đơn hàng. Nếu MÂY hay Khách hàng hủy đơn hàng trước khi MÂY chấp nhận đơn hàng đó, MÂY sẽ hoàn trả bất kì số tiền nào đã được Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho đơn hàng đó.

4.6    Khi nhận được Xác Nhận Đơn Hàng, nếu Khách hàng thấy có trường hợp không thống nhất so với đơn đặt hàng thì ngay lập tức có thể yêu cầu sửa đổi hoặc huỷ bỏ đơn đặt hàng và MÂY có trách nhiệm phải xử lý nhanh chóng theo yêu cầu của Khách hàng trước khi giao hàng. Tuy nhiên, khi Khách hàng đã thanh toán tiền thì sẽ tuân theo qui định về huỷ bỏ đơn đặt hàng của Mục 7.

4.7    Hợp đồng sẽ chỉ liên quan đến những sản phẩm mà MÂY đã xác nhận trong Xác Nhận Đơn Hàng. MÂY sẽ không cung cấp bất cứ sản phẩm nào mà có thể nằm trong đơn hàng của Khách hàng cho đến khi MÂY gửi Xác Nhận Đơn Hàng có đề cập đến những sản phẩm đó.

4.8    Hợp đồng sẽ chấm dứt  trong các trường hợp quy định tại Mục 6.9(b), 7.1, 7.2 và 10.2.

 

5.      Phương thức thanh toán:

5.1    Sản phẩm mua tại MÂY có thể được thanh toán theo các hình thức sau:

-       Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Mây;

-       Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng.

5.2    Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản phí phát sinh liên quan đến phương thức thanh toán của Khách hàng. Phí thanh toán được quy định như sau:

-       Trường hợp Khách hàng sử dụng hình thức chuyển khoản, Khách hàng sẽ thanh toán phí chuyển khoản cho ngân hàng theo quy định của ngân hàng.

-       Trường hợp Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng, Khách hàng thanh toán cước phí thu hộ cho nhân viên giao hàng. Khách hàng có thể tham khảo mức phí thu hộ của đơn vị vận chuyển tại đây.

Trong bất cứ trường hợp nào MÂY sẽ không giao hàng trước khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ.

5.3    Nếu Khách hàng được hỏi thông tin về thẻ thanh toán, Khách hàng phải là người có đầy đủ quyền sử dụng thẻ hoặc tài khoản thanh toán đó. Thẻ hoặc tài khoản đó phải có đủ tiền để trả các khoản thanh toán đề xuất cho MÂY.

5.4    Khách hàng cam kết rằng tất cả thông tin cung cấp cho MÂY cho mục đích mua sản phẩm từ MÂY hoàn toàn chính xác, và thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản thanh toán hay những cách thức thanh toán khác mà Khách hàng sử dụng là của Khách hàng, và có đủ tiền hoặc tín dụng để chi trả toàn bộ giá trị của sản phẩm. MÂY có quyền xác nhận thông tin thanh toán của Khách hàng trước khi cung cấp sản phẩm.

6.      Giao hàng

6.1    MÂY sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà Khách hàng hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.

6.2    MÂY sẽ giao hàng trong khoảng thời gian mà MÂY đã định trước cho Khách hàng tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng) chứ MÂY sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi Khách hàng đặt hàng hoặc trong Xác Nhận Đơn Hàng. MÂY luôn cố gắng giao hàng trong vòng 3-5 ngày làm việc tính từ ngày Khách hàng đặt hàng nhưng MÂY không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.

6.3    MÂY sẽ cho Khách hàng biết nếu như MÂY có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, MÂY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

6.4    Khi hàng được giao, Khách hàng sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Khách hàng sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Khách hàng nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này Khách hàng cần khiếu nại với MÂY về sản phẩm đã mua.

6.5    Xin Khách hàng lưu ý rằng có một số địa điểm MÂY sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, MÂY sẽ thông báo cho Khách hàng qua thông tin liên lạc mà Khách hàng đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.

6.6    Mọi sự rủi ro đối với sản phẩm sẽ do Khách hàng chịu trách nhiệm kể từ thời điểm giao hàng, trừ trường hợp việc giao hàng bị hoãn vì Khách hàng vi phạm nghĩa vụ được nêu ra trong Hợp đồng, rủi ro sẽ được chuyển giao cho Khách hàng vào ngày giao hàng theo thông báo của MÂY. Kể từ khi mọi rủi ro về sản phẩm được chuyển giao cho Khách hàng, MÂY sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.

6.7    Khách hàng phải đảm bảo rằng Khách hàng sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà MÂY đã đưa ra.

6.8    Nếu Khách hàng không thể có mặt để nhận hàng, MÂY sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.

6.9    Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của Khách hàng hoặc nếu Khách hàng (trong vòng 2 tuần cho sự cố gắng giao hàng lần đầu của MÂY) không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì MÂY sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho MÂY):

a.      thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà Khách hàng phải chịu; hoặc

b.      sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao và MÂY sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng về việc hủy bỏ Hợp đồng, trong trường hợp này MÂY sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà Khách hàng đã trả cho Hợp đồng nói trên cho Khách hàng hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng, trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho MÂY (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào như đã đề ra ở Mục 6.9(a) phía trên).

 

7.      Hủy đơn hàng

7.1    MÂY sẽ tự hủy bỏ Hợp đồng nếu như sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lý do gì. MÂY sẽ thông báo cho Khách hàng biết nếu trường hợp đó xảy ra và hoàn trả các chi phí mà Khách hàng đã trả.

7.2    Khách hàng có khả năng hủy đơn đặt hàng khi hàng vẫn còn trong trạng thái "Sản phẩm đang được chuẩn bị" và  sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào. Một khi hàng đã được chuyển đi thì đơn hàng sẽ không thể bị hủy và các sản phẩm phải được trả lại cho MÂY  theo quy định về đổi/trả sản phẩm.

7.3    MÂY sẽ hoàn trả tiền nhận từ Khách hàng qua hình thức mà Khách hàng đã sử dụng để trả tiền cho đơn hàng.

 

8.      Quy định về đổi/trả sản phẩm:

8.1    Khi Khách hàng đã nhận hàng thì không được đổi hoặc trả lại hàng, trừ những trường hợp sau đây:

-       Khách hàng được đổi hàng khi MÂY  giao nhầm màu, nhầm chất liệu, nhầm sản phẩm;

-       Khách hàng được trả hàng khi sản phẩm bị hư hỏng do nhà sản xuất, hãng vận chuyển.

8.2    Điều kiện đổi/trả sản phẩm:

-       Hàng còn nguyên tem, mạc, không bị dơ bẩn, hư hỏng, trầy xước, có mùi đã qua sử dụng hoặc đã qua giặt, tẩy;

-       Đăng ký đổi/trả hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng.

8.3    Chi phí vận chuyển/giao hàng lần 2: 

-       Vấn đề đổi hàng xuất phát từ phía Khách hàng: Tính theo bảng phí giao hàng tại đây

-       Vấn đề đổi hàng do lỗi từ MÂY: miễn phí gửi hàng lần 2

8.4    Hình thức hoàn trả:

Đối với trường hợp trả hàng, MÂY sẽ thực hiện việc hoàn trả bằng điểm tín dụng. Điểm tín dụng (i) có giá trị tương đương số tiền Khách hàng đã thực sự thanh toán cho MÂY (điểm tín dụng sẽ không bao gồm các khoản giảm giá đã áp dụng vào đơn hàng); (ii) được sử dụng cho những lần mua sắm tiếp theo, được áp dụng cho tất cả sản phẩm (bao gồm những mặt hàng có giá khuyến mãi trên trang Web), tuy nhiên sẽ không được sử dụng chung với các Mã giảm giá khác; và (iii) chỉ có thể được sử dụng bởi chính chủ tài khoản đã đăng ký trên trang Web, được đăng ký bằng địa chỉ email nhận được -điểm tín dụng.

 

 

9.      Nghĩa vụ của các bên trong mỗi giao dịch:

9.1    Nghĩa vụ của MÂY

-       Cung cấp sản phẩm theo đúng giá cả, chất lượng đã công bố;

-       Giao hàng đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận với Khách hàng;

-       Tạo điều kiện để Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng đơn hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

9.2    Nghĩa vụ của Khách hàng

-       Cung cấp thông tin chính xác khi giao dịch qua trang Web và/hoặc trực tiếp với MÂY, cập nhật thông tin và thông báo kịp thời cho MÂY nếu có bất kỳ sự thay đổi nào;

-       Thanh toán đầy đủ chi phí cho MÂY theo các Xác Nhận Đơn Hàng hoặc các trường hợp phát sinh mà chi phí phải trả thuộc về Khách hàng;

-       Tuân thủ các quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này, cũng như các quy định sử dụng và chính sách khác có liên quan áp dụng đối với khách hàng được công bố tại trang Web này.

 

10.       Điều khoản về Bất Khả Kháng

10.1     MÂY sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một Hợp đồng nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của MÂY, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của 1 bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển (“Trường hợp Bất Khả Kháng”), mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.

10.2     Hoặc là Khách hàng hoặc là MÂY có thể chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các “Trường hợp Bất Khả Kháng” kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi Hợp đồng được chấm dứt (ngoài trường hợp hoàn trả lại tiền mà Khách hàng đã thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).

10.3     Nếu MÂY có Hợp đồng giao các sản phẩm giống nhau hoặc tương tự cho nhiều hơn 1 khách hàng và MÂY không thể thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho Khách hàng vì các Trường hợp Bất Khả Kháng, MÂY có toàn quyền quyết định sẽ thực hiện hợp Hợp đồng nào và thực hiện đến mức độ nào.

 

11.       Các vấn đề chung

11.1     MÂY sẽ lưu giữ đơn đặt hàng của Khách hàng và các Điều Khoản và Điều Kiện này tối thiểu 18 tháng khi đã chấp nhận đơn hàng của Khách hàng. Tuy nhiên, để Khách hàng có thể tham khảo thêm về sau, MÂY khuyên rằng Khách hàng nên in một bản sao của các Điều Khoản và Điều Kiện này, Đơn Hàng và Xác Nhận Đơn Hàng.

11.2     Không có sự thất bại hay chậm trễ nào do MÂY hay Khách hàng gây ra trong việc thực hiện quyền theo các Điều Khoản và Điều Kiện này được coi là từ bỏ quyền lợi hoặc mở rộng ra hoặc tác động đến các vấn đề về sau hay ảnh hưởng đến các quyền hay các biện pháp khắc phục liên quan đến nó hoặc thay đổi hay hạn chế quyền lợi của Khách hàng theo các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo Hợp đồng.

11.3     Nếu có bất kỳ mục nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc trong Hợp đồng có khả năng bị tuyên bố trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền là vô hiệu thì những mục đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến các mục khác hay 1 phần của các mục khác. Tất cả các mục khác đều tiếp tục có hiệu lực thi hành miễn là các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc là Hợp đồng vẫn còn có hiệu lực thi hành.

11.4     Khách hàng không được bàn giao, chuyển nhượng, thay đổi, tính phí, tạo Hợp đồng phụ, tin tưởng hoặc đối phó với những hành động nào liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc với Hợp đồng hoặc cả hai hoặc bất cứ quyền lợi hay nghĩa vụ nào theo các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo Hợp đồng.

11.5     Không có điều gì trong Điều Khoản và Điều Kiện này hay trong Hợp đồng có thể dùng để tạo mối quan hệ hợp tác, đại diện, hay mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và nhân viên giữa Khách hàng và MÂY.

11.6     Không cá nhân nào mà không thuộc thành phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc của Hợp đồng có thể yêu cầu quyền lợi theo nó hay được hưởng lợi từ các điều mục này. Cho dù người đó dựa vào những điều mục này hay trình bày cho 1 bên khách những Điều Khoản và Điều Kiện này hay là Hợp đồng đã phê chuẩn một trong các điều mục này.

11.7     Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

 

12.       Sửa đổi trong các Điều Khoản và Điều Kiện chung

MÂY có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên trang Web. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là Khách hàng đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện mới đó.